Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

PhD Students:

Andrew Efimov (Johns Hopkins Univ.)
Joanna Ciatti (Univ. Michigan)
Yue Wang (UIUC)
Youngdo Kim (SKKU)
Jay Kwak (Rose-Hulman)
Yu-Ting Huang (Natl Taiwan Univ)
Xinming Li (USC)
Liangsong Zeng (Xi’an Jiaotong Univ)
Mingyu Zhou (Northwestern)

MS Students:

Shiyuan Duan (Univ Maryland)
Chengye Fan (TU Dublin)
Yaching Hsu (Natl Taiwan Univ)
Baicen Li (U Missouri)
Jiying Li (ECUST)
Hanbang Hua (Berkeley)
Yuxuan Mao (SJTU)
Gavin McRae (Wake Forest)
Hongyuan Qi (U Wisc Madison)
Heyang Wang (Univ Florida)
Hanbing Wu (Univ Missouri)
Yiuri Xiong (UConn)
Yue Ying (SYSU)
Hanyin Yuan (RPI)
Zijie Xu (Univ. Pitt.)
Kaiyu Zhao (Jilin University)
Zhengguang Zhu (UC Davis)

Undergraduate Students: Many, typ. between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Dasom Yang (Yonsei Univ.)
Jihye Kim (SKKU)
Seonggwang Yoo (GIST)
Hak-Young Ahn (Korea Univ.)
Soongwon Cho (Imperial College)
Yunyun Wu (Univ. Windsor)
Chanho Park (Yonsei)
Jiaqi Liu (U Penn)
Tianyu Yang (UIUC)
Matt Flavin (MIT)
Ken Madsen (UIUC)
Kyoungho Ha (UT at Austin)
Jong Uk Kim (SKKU)
Minsung Kim (SNU)
Naijia Liu (Yale)
Juyeol Bae (UNIST)
Jihun Park (Univ. Chicago)
Seung Gi Seo (Inha Univ)
Yayun Du (UCLA)
Youngjin Jo (SKKU)
Woo-youl Maeng (Korea Univ)
Mingzheng Wu (Northwestern)
Minho Seong (UNIST)
Shaghayegh Shajari (Univ. Calgary)
Sun Hong Kim (SNU)
Jianlin Zhou (Cornell)
Bosung Kim (SKKU)
Seung Eun Son (Hanyang)
Seunghee Cho (KAIST)
Tae Yeon Kim (POSTECH)
Tae Wan Park (Korea Univ)
Jae Hee Lee (KAIST)
Yongwoo Kang (SNU)
Min-Seung Jo (KAIST)
Dimitrios Simatos (Cambridge)
Geun Woo Baek (SNU)
Jeonghwan Park (UNIST)
Zhiming Hu (Westlake Univ)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Jamin Lee (SNU)
Prof. Jae Woong Jung (Kyung Hee)
Prof. Li Ding (Huazhong Univ. Sci. and Techn.)
Lakshmi Praba (Kyung Hee)
Jiwon Kim (SKKU)
Priscilla Fok (NUS)
Sun Young Park (Hanyang)
Guila Gaudenzi (Univ. Brescia)
Siyi Xu (Harvard)

Research Staff:

Tony Banks
Jacob Trueb
Amey Kasbe

Temporary Researchers:

Xinyue Lu (NU)
Dane Hintermuller (Carleton University)