Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

Graduate Students:

Sang Min Won (UIUC)
Jiho Shin (Cornell)
Ha Uk Chung (UIUC)
Kewang Nan (Rice)
Siddharth Krishnan (Wash Univ)
Peter Lee (UIUC)
Jae Hwan Kim (UIUC)
Yiyuan Yang (UIUC)
Simone Heo (UIUC)
Surabhi Madhvapathi (Berkeley)
Quansan Yang (Tsinghua)
Yixin Wu (Tsinghua)
Jean Kwak (UIUC)
Hexia Guo (USTC)
Myeong Namkoong (UIUC)
Qihui Zhang (Shanghai Jiatong)
Chengkai Xu (UC Irvine)
Yameng Xu (Xian Jiatong)
Justin Knobloch (CMU)
Yewei Gao (Univ. Calif. at Irvine)

Undergraduate Students: Many, typically between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Bong Hoon Kim (KAIST)
Luyao Lu (U. Chicago)
Xinge Yu (Northwestern)
Limei Tian (Wash Univ)
Xin Ning (Caltech)
Philipp Gutruf (RMIT)
Sung Bong Kim (Korea Univ)
Jan-Kai Chang (Natl Taiwan Univ)
Jung Il Choi (Seoul Natl. Univ)
Hao Zhang (Univ. Chicago)
Jinghua Li (Duke Univ.)
Yi Zhang (Georgia Tech)
Xueju Wang (Georgia Tech)
Yajing Li (Rice)
Wubin Bai (MIT)
Amay Bandodkar (UCSD)
Jayhun Koo (KAIST)
Tyler Ray (UCSB)
Jonathan Reeder (UT)
Alina Rwei (MIT)
Aurelie Hourlier-Fargette (Univ Pierre et Marie Curie)
Mengdi Han (Peking Univ)
Hangbo Zhao (MIT)
Xiaoyue Ni (Caltech)
Di Lu (Stanford)
Wei Lu (Brookhaven)
Sunita Mehta (IIT Kanpur)
Jie Zhao (Stanford)
Yong Suk Oh (KAIST)
Yoonseok Park (TU Dresden)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Dongsheng Peng (Shenzhen Univ.)
Cunman Liang (Tianjin Univ)
Tao Hang (Shanghai Jiao Tong Univ)
Jilong Ye (Tsinghua Univ)
Seon Hee Seo (KERI)

Research Staff:

Tony Banks